Διαδικασία Πιστοποίησης


Η εταιρεία μας εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις της Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων. Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 (HACCP ) ενώ βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την πιστοποίηση της σύμφωνα με το πρότυπο IFS.