Εταιρικές Αξίες

Η εταιρεία μας τυποποιεί μόνο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κορωνέϊκης ποικιλίας εφαρμόζοντας στις εγκαταστάσεις της πιστά την εθνική νομοθεσία, που είναι πλήρως εναρμονισμένη προς τις Οδηγίες της ΕΕ. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες υγιεινής κατά την αποθήκευση και εμφιάλωση.

Για την παραγωγή των προϊόντων μας επιλέγουμε με αυστηρότητα την πρώτη ύλη, την οποία προμηθευόμαστε είτε από τους ιδιόκτητους ελαιώνες μας είτε από προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς.

hellenicg groves olive oil2
Τους ιδιόκτητους ελαιώνες μας καλλιεργούμε με απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, χωρίς τη χρήση χημικών για λίπανση και ψεκασμούς. Για τη λίπανσή τους πολτοποιούμε, μέσα στους ελαιώνες, τα κλαδιά των δέντρων που κόβονται κατά το κλάδεμα. Στη συνέχεια τα στοιχεία της φύσης( ήλιος, αέρας και βροχή) αναλαμβάνουν το έργο της μετατροπής τους σε φυσικά λιπάσματα.

Τους παραγωγούς από τους οποίους προμηθευόμαστε ελαιόλαδο επιλέγουμε κατά κύριο λόγο από τη Ζάκυνθο, είτε μεταξύ αυτών που καλλιεργούν με «Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της καλλιέργειας» είτε μεταξύ των υπολοίπων με βάση την εμπειρία μας αλλά και τον διαρκή εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας της πρώτης ύλης.

Όλα τα ελαιόλαδα που τυποποιούμε παράγονται σε σύγχρονα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία ψυχρής έκθλιψης.

hellenicg groves olive oil1 Αποθηκεύουμε το ελαιόλαδο σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και φωτισμού και σε ανοξείδωτες δεξαμενές κατασκευασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων

Εμφιαλώνουμε με αυστηρά ελεγχόμενες προδιαγραφές που διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα όσο και την υγιεινή για τον τελικό καταναλωτή.