Δελτίο Τύπου – Press Report


Αγαπητοί φίλοι

Η εταιρία Ελληνικοί ελαιώνες ΙΚΕ ολοκλήρωσε το κύκλο της και από 1η Δεκεμβρίου 2021 ενσωματώνεται στη  διαχείριση της ΔΗΜΑΣ-ΜΑΡΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ (ENERGAEA) με έδρα το Κορωπί. Η εταιρία βρίσκεται στο χώρο της συσκευασίας ελαιολάδου από το 2011 και παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας και πώλησης τηρώντας όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να παραγγείλουν προϊόν μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα της ENERGAEA στα τηλέφωνα 210 6022353 & 363 και στο sales@energaea.com

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που είχαμε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.

 

The company Hellenic Groves P.C. has completed its cycle and from December 1, 2021 is integrated in the management of DIMAS-MARAKIS & Co LP (ENERGAEA) based in Koropi. The company has been in the field of olive oil production and packaging since 2011 providing packaging and sales services in compliance with all the necessary requirements of the legislation.

Customers interested in ordering a product for their stores can contact the ENERGAEA team at 210 6022353 & 363 and at sales@energaea.com

Thank you for the trust and cooperation we had and we wish you good luck.

www.energaea.com